Göm menyn

TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Physical Interaction and Game Programming/

2024 VT1

Kursledare och examinatorErik Berglund
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen