Erik Berglund
Erik Berglund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
erik.berglund@liu.se
013-28 24 49
Hemsida: www.ida.liu.se/~eribe22/, liu.se/medarbetare/eribe22
Medlem i:
Människocentrerade system (HCS)
HCS Undervisningsgruppen för datavetenskap (HCSED)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster