Erik Berglund
Erik Berglund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
erik.berglund@liu.se
013-28 24 49
E 329:155 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~eribe22/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster