Göm menyn

TDDE54 Programmering och problemlösning, 6.0 hp (Grundnivå)
/Programming and problem solving/

2022 Ht1 — Ht2

KursledareTorbjörn Jonsson, Viktor Olsson, Magnus Nielsen, Emma Enocksson Svensson
KursadministratörAgne Virsilaite Maras

2021 Ht1 — Ht2

KursledareTorbjörn Jonsson, Viktor Olsson, Magnus Nielsen, Emma Enocksson Svensson
KursadministratörAgne Virsilaite Maras


Studierektorsområde: Undervisningsgruppen för programmering och programmeringens didaktik (UPP).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen