Göm menyn

TDDE59 Professionalism för cybersäkerhet, 6.0 hp (Grundnivå)
/Professionalism in Cybersecurity/

2024 HT1 — HT2

Kursledare och examinatorBirgitta Thorslund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen