Göm menyn

TDDE56 Grunderna i AI och maskininlärning, 6.0 hp (Grundnivå)
/Foundations of AI and machine learning/

Kursen ges för första gången 2022.

2023 HT1 — HT2

KursadministratörAnna Grabska Eklund

2022 HT1 — HT2

ExaminatorMarco Kuhlmann
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen