Dominik Drexler
Dominik Drexler
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
dominik.drexler@liu.se
013-28 57 96
Hemsida:
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Artificiell intelligens (AILAB)
Theoretical Computer Science (TCSLAB)

Sidansvarig: Webmaster