Göm menyn

TDDE37 Studio 2, 12.0 hp (Avancerad nivå)
/Studio 2/

2021 VT1 — VT2

Kursledare och examinatorStefan Holmlid
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen