Göm menyn

TDDD90 Interaktiva produkter, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Interactive Products/

2024 Ht1 — Ht2

KursledareJohan Blomkvist, Wanjun Chu
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen