Chu Wanjun
Chu Wanjun
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
chu.wanjun@liu.se
013-28 16 38
E 3G:464 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/chuwa64
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
HCS Undervisningsgruppen för datavetenskap (HCSED)

Sidansvarig: Webmaster