Göm menyn

TDDE53 Säkra system: Projekttermin inklusive kandidatprojekt, 26.0 hp (Grundnivå)
/Secure Systems: Project Semester including Bachelor Thesis Project/
2022 VT1 — VT2

ExaminatorMarcus Bendtsen
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen