Göm menyn

TDDE13 Multiagentsystem, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Multi Agent Systems/

2023 Ht2

ExaminatorFredrik Heintz
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2022 Ht2

ExaminatorFredrik Heintz
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen