Göm menyn

TDDC75 Diskreta strukturer, 8.0 hp (Grundnivå)
/Discrete Structures/

2018 Ht0 — Ht1

KursledareMattias Krysander
ExaminatorMikael Asplund
KursadministratörBarbro Storm

2017 Ht0 — Ht1

KursledareMattias Krysander
ExaminatorMikael Asplund
KursadministratörHelene Meisinger


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen