Göm menyn

TDDE45 Avancerad programvarudesign, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Software Design and Construction/

2022 Ht1

ExaminatorAdrian Pop


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen