Göm menyn

TDDE20 Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Advanced Project Course - Game, App and Web Development/

2024 HT1 — HT2

ExaminatorErik Berglund
KursadministratörHanan Mohsen


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen