Göm menyn

TDDE31 Big Data Analytics, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Big Data Analytics/
2022 HT2

ExaminatorOlaf Hartig


Studierektorsområde: Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen