Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet, 6.0 hp (Grundnivå)
/Web Programming and Interactivity/

2024 Ht1

Kursledare och examinatorRobin Keskisärkkä
KursadministratörHanan Mohsen


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen