Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet

HT1 2023


This course is given in swedish.

I högskoleförordningen står det under mål för kandidatexamina bland annat att:

För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Högskoleförordningen (1993:100)

Av denna anledning är denna kurs byggd på ett sätt som lägger stor vikt vid att ge studenterna möjlighet att själva söka efter den information som behövs för att lösa laborationer och projekt. Föreläsningarna är tänkta att introducera ämnena och hjälpa studenterna att komma igång med sin informationssökning.

Kursen behandlar webbteknik med fokus på programmering av webbapplikationer. Kursen består av ett antal programmeringsuppgifter (laborationer) som behandlar viktiga teknikdelar som HTML, CSS, JavaScript, NodeJS och MongoDB. Kursen examineras på ett programmeringsprojekt som bygger vidare på det som gjort i labbarna. Examination sker genom muntlig demonstration och presentation av både funktion och kod.

Det finns ingen särskild litteratur i kursen utan information förväntas studenter själva söka på webben. Att lära sig på egen hand skaffa den information som behövs för att programmera är mycket viktigt, särskilt inom webbområdet som förändras snabbt. Länkar till källor och exempelkod finns att tillgå för att studenten ska kunna komma igång.


Sidansvarig: Robin Keskisärkkä
Senast uppdaterad: 2023-08-14