Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet

Alla meddelanden19/9  Uppdaterade deadlines
 

Deadlines för 2017 för labbar och projektet är uppdaterade


19/9  Etik
 

Nu ligger etik uppgiften ute.


15/9  Mocha kod exempel utlagt
 

Test exemplet för mocha och istanbul finns nu utlagt


21/9  Datum för inlämmning
 

Datum för inlämmning av labbarna är uppdaterade.


14/9  Slides och kod
 

Nu ligger slidesen och koden för Fö 3 uppe på sidan


8/9  Slides
 

Nu ligger slidesen för Fö 1 och 2 uppe på sidan


16/8  2016
 

Kurssidorna anpassas för 2016


13/8  2015
 

Kurssidorna anpassas för 2015


3/9  Slides från Föreläsning 1
 

Slides och kodexempel från föreläsning 1 ligger nu uppe


21/8  Dödlinjer uppdaterade
 

Dödlinjerna för labbarna är uppdateratde för 2014


15/9  Dödlinjer uppdaterade
 

Dödlinjerna för labbarna är uppdateratde för 2013


14/7/2012  Ny Kurshemsida
 

Kurshemsidan håller på att uppdateras inför HT 2012, laborationer och projekt håller fortfarande på att förfinas men intresserade studenter kan redan titta på dessa nu för att få ett grepp om omfattningen av kursen.Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2008-02-19