Huanyu Li
Huanyu Li
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
huanyu.li@liu.se
B 2B:466 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~huali50/, liu.se/medarbetare/huali50
Medlem i:
Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Sidansvarig: Webmaster