Göm menyn

TDDD48 Automatisk planering, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Automated Planning/

2023 Vt2

Kursledare och examinatorJonas Kvarnström
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen