Jendrik Seipp
Jendrik Seipp
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
jendrik.seipp@liu.se
013-28 14 18
E 2G:466 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~jense56/, liu.se/medarbetare/jense56
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Artificiell intelligens (AILAB)

Sidansvarig: Webmaster