Göm menyn

Kurser för Teknisk fakultet ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Vt 2018 till och med Vt 2019. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

725G90Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (Grundnivå)
NDAB02Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (Grundnivå)
TDAB01Sannolikhetslära och statistik, 6 hp (Grundnivå)
TDDA69Data- och programstrukturer, 6 hp (Grundnivå)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (Grundnivå)
TDDB84Designmönster, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (Grundnivå)
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (Grundnivå)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDC74Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (Grundnivå)
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (Grundnivå)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (Grundnivå)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDC90Software Security, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDC93Programutvecklingsmetodik, teori, 4 hp (Grundnivå)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD05Komponentbaserad programvara, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD13Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (Grundnivå)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD29IT-projektledning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD30Avancerad programutvecklingsmetodik, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD35Användbara system, 6 hp (Grundnivå)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (Grundnivå)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD46Databasteknik, 8 hp (Grundnivå)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
TDDD50Grön IT, 4 hp (Grundnivå)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (Grundnivå)
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (Grundnivå)
TDDD61Design - strategi och management, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD62Praktik, 18 hp (Avancerad nivå)
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (Grundnivå)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (Grundnivå)
TDDD71Datastrukturer och algoritmer, 2 hp (Grundnivå)
TDDD72Logik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD74Databaser för bioinformatik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (Grundnivå)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Grundnivå)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (Grundnivå)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (Grundnivå)
TDDD82Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp (Grundnivå)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (Grundnivå)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (Grundnivå)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (Grundnivå)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (Grundnivå)
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (Grundnivå)
TDDD88Logik, 5 hp (Grundnivå)
TDDD89Vetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD91Ingenjörsprofessionalism, del 5, 1 hp (Grundnivå)
TDDD92Artificiell intelligens - projekt, 5 hp (Grundnivå)
TDDD94Ingenjörsprofessionalism, del 4, 1 hp (Grundnivå)
TDDD95Algoritmisk problemlösning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (Grundnivå)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDE01Maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE03Designstudio II, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (Grundnivå)
TDDE05AI-robotik, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE06Storskalig mjukvaruutveckling - strukturer och processer, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE07Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE09Språkteknologi, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE10Objektorienterad programmering i Java, 6 hp (Grundnivå)
TDDE11Objektorienterad programmering i Java, 4 hp (Grundnivå)
TDDE13Multiagentsystem, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE14Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE15Avancerad maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE16Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE17Introduktion till språkteknologi, 4 hp (Grundnivå)
TDDE18Programmera C++, 6 hp (Grundnivå)
TDDE19Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE20Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE21Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE22Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDE23Funktionell och imperativ programmering, del 1, 6 hp (Grundnivå)
TDDE24Funktionell och imperativ programmering, del 2, 5 hp (Grundnivå)
TDDE25Perspektiv på data- och mjukvaruteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDE28Samtida perspektiv på värdeskapande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE29Codesign, verktyg och angreppssätt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE30Objektorienterad programmering och Java, 7 hp (Grundnivå)
TDDE31Big Data Analytics, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE32Datavetenskaplig professionalism, 6 hp (Grundnivå)
TDDE33Användardriven produktutveckling, 6 hp (Grundnivå)
TDDE35Storskaliga distribuerade system och nätverk, 11 hp (Grundnivå)
TDDE36Användarupplevelse och interaktionsdesign, 12 hp (Grundnivå)
TDDE37Studio 2, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE39Fysisk interaktionsdesign och prototyping, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE40Transformation för design, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE42Webbproduktion med dynamisk layout, 6 hp (Grundnivå)
TDDE44Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (G1)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (Grundnivå)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (Grundnivå)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (Grundnivå)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (Grundnivå)
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDI41Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TDDI82Objektorienterad problemlösning, 10 hp (Grundnivå)
TDDI83Ingenjörsprofessionalism, 2 hp (Grundnivå)
TDIU08Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDIU11Operativsystem, 6 hp (Grundnivå)
TDIU14Introduktion till examensarbete, 4 hp (Grundnivå)
TDIU16Process- och operativsystemprogrammering, 4 hp (Grundnivå)
TDIU20Objektorienterad programmering, 4 hp (Grundnivå)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (Grundnivå)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (Grundnivå)
TDP004Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (Grundnivå)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (Grundnivå)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (Grundnivå)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (Grundnivå)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (Grundnivå)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (Grundnivå)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (Grundnivå)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (Grundnivå)
TDP029Projekt: Agil systemutveckling, 8 hp (Grundnivå)
TDP030Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (Grundnivå)
TDTS06Datornät, 6 hp (Grundnivå)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp (Avancerad nivå)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp (Avancerad nivå)
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (Grundnivå)
TDTS11Datornät och internetprotokoll, 6 hp (Grundnivå)
TDTS21Avancerade nätverk, 6 hp (Avancerad nivå)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)

Sidansvarig: Grundutbildningen