Göm menyn

Kurser för Teknisk fakultet ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Ht 2023 till och med Ht 2024. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

725G90Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (Grundnivå)
ETE318Grunderna i AI, 2 hp (Grundnivå)
ETE335AI för naturligt språk, 3 hp (Grundnivå)
ETE337Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI, 2 hp (Grundnivå)
ETE352Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet, 3 hp (Grundnivå)
ETE370Grunderna i maskininlärning, 3 hp (Grundnivå)
NBIB53Datahantering, visualisering, och statistisk inferens, 6 hp (Grundnivå)
TDAB01Sannolikhetslära och statistik, 6 hp (Grundnivå)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (Grundnivå)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (Grundnivå)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (Grundnivå)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDC90Software Security, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC93Programutvecklingsmetodik, teori, 4 hp (Grundnivå)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (Grundnivå)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (Grundnivå)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
TDDD50Grön IT, 4 hp (Grundnivå)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (Grundnivå)
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (Grundnivå)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (Grundnivå)
TDDD72Logik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Grundnivå)
TDDD79Ingenjörsprofessionalism, del 2, 1 hp (Grundnivå)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (Grundnivå)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (Grundnivå)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (Grundnivå)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (Grundnivå)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (Grundnivå)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (Grundnivå)
TDDD88Logik, 5 hp (Grundnivå)
TDDD89Vetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD91Ingenjörsprofessionalism, del 5, 1 hp (Grundnivå)
TDDD92Artificiell intelligens - projekt, 5 hp (Grundnivå)
TDDD94Ingenjörsprofessionalism, del 4, 1 hp (Grundnivå)
TDDD95Algoritmisk problemlösning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (Grundnivå)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD98Ingenjörsprofessionalism, del 6, 1 hp (Grundnivå)
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,  hp (G1)
TDDE01Maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE03Designstudio II, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (Grundnivå)
TDDE05AI-robotik, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE07Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE09Språkteknologi, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE10Objektorienterad programmering i Java, 6 hp (Grundnivå)
TDDE13Multiagentsystem, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE15Avancerad maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE16Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE18Programmera C++, 6 hp (Grundnivå)
TDDE19Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE20Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE21Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE22Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDE23Funktionell och imperativ programmering, del 1, 6 hp (Grundnivå)
TDDE24Funktionell och imperativ programmering, del 2, 5 hp (Grundnivå)
TDDE25Perspektiv på data- och mjukvaruteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDE28Samtida perspektiv på värdeskapande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE29Codesign, verktyg och angreppssätt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE30Objektorienterad programmering och Java, 7 hp (Grundnivå)
TDDE31Big Data Analytics, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE32Datavetenskaplig professionalism, 6 hp (Grundnivå)
TDDE33Användardriven produktutveckling, 6 hp (Grundnivå)
TDDE34Mjukvaruverifiering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE35Storskaliga distribuerade system och nätverk, 11 hp (Grundnivå)
TDDE36Användarupplevelse och interaktionsdesign, 12 hp (Grundnivå)
TDDE37Studio 2, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE40Transformation för design, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE41Programvaruarkitekturer, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE42Webbproduktion med dynamisk layout, 6 hp (Grundnivå)
TDDE43Design och utveckling av interaktiva system, 12 hp (Grundnivå)
TDDE44Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå)
TDDE45Avancerad programvarudesign, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE47Processprogrammering och operativsystem, 8 hp (Grundnivå)
TDDE48Mobila nätverk, 4 hp (Grundnivå)
TDDE49Databaser och informationssäkerhet för bioinformatik, 6 hp (Grundnivå)
TDDE50Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat, 6 hp (Grundnivå)
TDDE51Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE52Programmeringsprojekt med öppen källkod, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE53Säkra system: Projekttermin inklusive kandidatprojekt, 26 hp (Grundnivå)
TDDE54Programmering och problemlösning, 6 hp (Grundnivå)
TDDE55Data- och programstrukturer, 6 hp (Grundnivå)
TDDE56Grunderna i AI och maskininlärning, 6 hp (Grundnivå)
TDDE57Analys och utvärdering av kommunikationsnätverk, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE58Trådlösa kommunikationsnätverk, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE60Cybersäkerhet och människan, 6 hp (Grundnivå)
TDDE61Etisk hackning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE62Informationssäkerhet: privacy, system- och nätverkssäkerhet, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE63Avancerad projektkurs: Informationssäkerhet, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE64Sports Analytics, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE65Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE66Kompilatorkonstruktion, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE67Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå)
TDDE68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (Grundnivå)
TDDE69Maskininlärning, grundkurs, 6 hp (Grundnivå)
TDDE70Djup maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE71Programmering och datastrukturer, 8 hp (Grundnivå)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (Grundnivå)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (Grundnivå)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (Grundnivå)
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDI17Programmeringsprojekt, 8 hp (Grundnivå)
TDDI41Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TDDI82Objektorienterad problemlösning, 10 hp (Grundnivå)
TDDI83Ingenjörsprofessionalism, 2 hp (Grundnivå)
TDIU08Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDIU11Operativsystem, 6 hp (Grundnivå)
TDIU14Introduktion till examensarbete, 4 hp (Grundnivå)
TDIU16Process- och operativsystemprogrammering, 4 hp (Grundnivå)
TDIU20Objektorienterad programmering, 4 hp (Grundnivå)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (Grundnivå)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (Grundnivå)
TDP004Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (Grundnivå)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (Grundnivå)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (Grundnivå)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (Grundnivå)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (Grundnivå)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (Grundnivå)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (Grundnivå)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (Grundnivå)
TDP030Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
TDP031Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TDP032Projekt: Agil systemutveckling, 10 hp (Grundnivå)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (Grundnivå)
TDTS06Datornät, 6 hp (Grundnivå)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp (Avancerad nivå)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp (Avancerad nivå)
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (Grundnivå)
TDTS11Datornät och internetprotokoll, 6 hp (Grundnivå)
TDTS21Avancerade nätverk, 6 hp (Avancerad nivå)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)

Sidansvarig: Grundutbildningen