Göm menyn

SSG - studentsamverkansgrupp

Samverkansgrupp ska finnas för universitetsgemensamma frågor, central samverkansgrupp (CSG). Vid varje institution/enhet ska finnas lokal samverkansgrupp (LSG) samt studentsamverkansgrupp (SSG).

SSG ska behandla frågor som har anknytning till den utbildning som institutionen ansvarar för. Vid sammanträden ska bl a följande frågor behandlas:

  • Hur utbildningen är organiserad och hur den genomförs.
  • Resultaten av utvärderingar skall behandlas.
  • Frågor som berör studenternas arbetsmiljö, miljö och lika villkor.

 

Lokala studentsamverkansgruppen (SSG) på IDA har följande utseende:

Ordinarie ledamot

Funktion Företräder
Marco Kuhlmann Ordförande, proprefekt Institutionen
Andreas Lange   IT-avdelningen
Jalal Maleki Studierektor Institutionen
Daniel Jemander Samordnare Institutionen
Anna Grabska Eklund Sekreterare Institutionen
Victoria Hedlöf studeranderepr Statlin
Anna Isaksson Studeranderepr SAKS
Julia Grentzelius Studeranderepr KOGVET
Arvid Westerlund Studeranderepr LINTEK
     
Kontakta oss gärna på ssg@ida.liu.se (går till hela gruppen) eller på studentmailen ovan, om du har frågor eller något du vill föra fram!
Sidansvarig: Administrativ chef
Senast uppdaterad: 2020-08-21