Göm menyn

Nyheter 2005

Pris för bästa uppsats vid ISE konferensen

VITS-forskaren Stefan Cronholm presenterade en artikel på Information Systems Education Conference (ISECON 2005), Columbus, Ohio, USA. Artikeln "Nine Principles for Designing a Study Program" tilldelades priset för bästa uppsats på denna stora konferens om utbildning inom informationssystemområdet.
Läs mer

Första pris i internationell tävling för obemannade farkoster

Läs mer

Publicering i årsbok för "Medical Informatics"

Artikeln 'Evaluation of ontology development tools for bioinformatics' av Patrick Lambrix, Manal Habbouche and Marta Pérez, tidigare publicerad i Bioinformatics journal, blev utvald för publicering i International Medical Informatics Association's (IMIA) årsbok 2005.

Projektet SHARK Shorthand i media

Per-Ola Kristenssons doktorandprojekt SHARK Shorthand har blivit uppmärksammat i flertalet prestigefyllda internationella medier såsom BBC News, New Scientist, San Jose Mercury News, Die Zeit, Handelsblatt, norska Computer World med flera.
Läs mer

Pris för bästa artikel vid IEEE WETICE

Priset för bästa artikel vid IEEE WETICE workshop on Agent-based Computing for Enterprise Collaboration, gick till Cécile Aberg, Patrick Lambrix och Nahid Shahmehri, för artikeln "An Agent-based Framework for Integrating Workflows and Web Services".

Utnämning till hedersdoktor

Professor Erik Sandewall har utnämnts till hedersdoktor vid Université Paul Sabatier i Toulouse. Ceremonin ägde rum i juni 2005.

Vinnova godkänner ansökningar

Vinnova har beviljat 50 planeringsbidrag inom utlysningen VINN Excellence Center 2004. Bland dessa är tre ansökningar från IDA: Nahid Shahmehri (Informationssäkerhet), Vivvian Vimarlund (Offentliga informationstjänster), och Peter Fritzson (Modelbaserad produktutveckling).

DATE-konferensens bästa uppsats

En artikel om designoptimering för tids- och kostnadsbegränsade feltoleranta distribuerade inbyggda system av V. Izosimov, P. Pop, P. Eles och Z. Peng har fått utnämning som bästa papper på huvudkonferensen inom elektroniksystemdesign (DATE). Konferensen hade 825 inkomna bidrag med 25% acceptansgrad.


Sidansvarig: Webmaster