Göm menyn

Nyheter 2020

Pris för bästa masteruppsats

I år var det den 21:a gången som Dataföreningen (östra) tilldelade priset för bästa masteruppsats i samarbete med IDA. Årets pris gick till Carl Folkesson för hans examensarbete under 2019 med rubriken "Anonymization of directory-structured sensitive data".

Det var sammanlagt sex masteruppsatser nominerade. Förutom Carl Folkesson var sju andra studenter nominerade för fem utförda examensarbeten under 2019: Sofia Thunberg, Per Lindström, Carl Nykvist och Martin Larsson, Tobias Sund och CLaes Lööf, Christoffer Johansson. Årets promotor för Masteruppsatser var Nahid Shahmehri, och länk för samtliga uppsatser finns på IDAs prissidor.
Läs mer

Priset för bästa kandidatuppsats

Årets pris för bästa kandidatuppsats som utdelas i samarbete med Dataföreningen tilldelades Fredrik Josefsson Ågren och Niklas Larsson för examensarbete gjort under 2019 med rubriken "A study of slow denial of service mitigation tools and solutions deployed in the cloud".

Utöver Fredrik Josefsson Ågren och Niklas Larsson var två andra kandidatarbeten (sex studenter sammanlagt) som hade nominerats för årets bästa exjobbspris i kategorin kandidatarbete. Martin Lindblom och Oscar Järpehult, samt Madeleine Bäckström och Linn Hallonqvist deltog också i prisceremonin där Ola Leifler agerade årets promotor och annonserade priset. Länkar till de nominerade examensarbeten finns på IDA:s prissida.
Läs mer

Applications of Partial Polymorphisms in (Fine-Grained) Complexity of Constraint Satisfaction Problems

Om en person blir tillfrågad att multiplicera två stora tal eller att addera två stora tal, utan att använda en miniräknare, är chansen stor att denne kommer att genomföra additionen snabbare än multiplikationen. Rent intuitivt tänker vi oss att multiplikation är ett svårare problem än addition, och syftet med komplexitetslära är att beskriva egenskaper hos problem som gör dem enkla eller svåra att lösa, och att gruppera ihop problem med avseende på deras förmodade svårhet. I sin avhandling visar Biman Roy att komplexiteten hos en särskild grupp av problem, så kallade villkorsproblem (constraint satisfaction problems) kan studeras på ett mycket finkornigt och precist sätt genom att använda metoder från universell algebra.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster