Göm menyn

Nyheter 2020

Best Paper Award iiWAS 2020

Sijin Cheng och Olaf Hartig har vid iiWAS'2020 (the 22nd Int. Conf. on Information Integration and Web-based Applications & Services), mottagit Best Paper Award för sin artikel "FedQPL: A Language for Logical Query Plans over Heterogeneous Federations of RDF Data Sources". Detta är det första forskningsarbetet som tittar på det nya problemet med att fråga en federation av RDF-baserade grafdatabaser som är heterogena i termer av dataåtkomstgränssnitt.
Läs mer

Student Paper Award PRIMA2020

Fredrik Präntare och Fredrik Heintz har vid PRIMA2020 (the 23nd International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems), mottagit Student Paper Award för sin artikel "Hybrid Dynamic Programming for Simultaneous Coalition Structure Generation and Assignment".
Läs mer

Nordiska konferensen inom IT säkerhet

För den 25:e gången i rad hålls den Nordiska konferensen inom IT säkerhet (NordSec), i år i en virtuell form i Linköping 23-24 November. Konferensen har talare från länder både nära och fjärran bland annat inbjudna talare från USA och Europeiska ENISA.
Läs mer

2020 års Christer Gilén-stipendiat inom statistik och maskininlärning

Alexander Karlsson är årets Christer Gilén-stipendiat inom statistik och maskininlärning för masteruppsatsen "Improving predictions of muscle mass from an impedance device - Cross-calibration of bioelectrical impedance analysis and dual Xray absorbiometry using a Bayesian approach".
Läs mer

Skalbara statistiska metoder för bilder och spatiala data

Behovet av statistiska analyser av bilder och spatiala data uppkommer inom många områden. Den ständigt ökande storleken på dessa datamaterial utgör en stor beräkningsmässig utmaning. I sin avhandling har Per Sidén utvecklat mer skalbara och avancerade statistiska metoder för spatiala data, med tillämpningar för medicinska hjärnbilder, satellitbilder och robotik.
Läs mer

Outstanding Paper Award at ICNS'20

IDA-studenterna Hanna Gustafsson och Sofie Eskilsson var ledande författare till en artikel "Demonstrating ADS-B And CPDLC Attacks With Software-Defined Radio" som blev utsedd till "Outstanding Paper Award" vid konferensen Integrated Communications, Navigation and Surveillance (ICNS'20). Arbetet leddes av professor Andrei Gurtov inom projektet "Automation Program II" med Trafikverket.
Läs mer

Bidrag till semantisk dependensparsning

Automatisk språkförståelse är ett centralt problem inom artificiell intelligens med många tillämpningar.
För att en dator ska kunna förstå naturligt språk används vanligen en representation hur orden i en mening hör ihop och hur de bestämmer betydelsen av helheten.
Med sin avhandling bidrar Robin till olika aspekter av semantisk dependensparsning, den automatiska analysen av dessa strukturerna.
Läs mer

IAHSI har tillkännagivit 2020 års ledamöter

IAHSI, International Academy of Health Sciences Informatics, del av IMIA, the International Medical Informatics Association, har nu tillkännagivit 2020 års internationellt erkända ledamöter.

Vi är därför glada att kunna meddela att professor emerita Vivian Vimarlund blivit vald till en av 2020 års ledamöter inom IMIA EFMI-regionen.
För mer information om IAHSI och/eller IMIA - besök webbplatserna:
https://imia-medinfo.org/wp/iahsi/
https://imia-med

Utveckling av tjänstesystemets resiliens genom tjänstedesign

I dagens sammankopplade värld kan förväntade och oväntade variationer och störningar påverka olika tjänster. För att säkerställa att tjänsterna fortsätter att fungera smidigt måste tjänstesystemen öka anpassningsförmåga och förändringsförmåga. I sin forskning, undersöker och identifierar Vanessa viktiga interventionspunkter för att utöka tjänstesystemens resiliens genom tjänstedesign.

Tjänster är benägna att förändras i form av förväntade och oväntade variationer och störningar, i synnerhet med tanke på den ökande sammankopplingen och komplexiteten i tjänstesystemen idag. Dessa förändringar kräver att tjänstesystemen är utformade för att anpassa sig, så att tjänsterna fortsätter att fungera smidigt. Denna avhandling problematiserar den rådande uppfattningen och antagandena som ligger till grund för den nuvarande förståelsen för resiliens i tjänster. Utifrån litteratur från service management, tjänstedesign, systemtänkande och social-ekologisk resiliensteori undersöker detta arbete hur tjänstedesign kan främja resiliens i tjänstesystem. Resultaten stöds av empiriska insatser från tre forskningsprojekt inom hälso- och sjukvård och visar att tjänstedesign kan bidra till anpassningsbarhet och omvandlingsbarhet för tjänstesystem genom dess holistiska, människo-centrerade, deltagande process och experimentella metoder. Genom analysen identifierar denna forskning viktiga interventionspunkter för att bidra till tjänstesystems resiliens genom tjänstedesign, inklusive design av serviceinteraktioner, processer, möjliggörande strukturer och styrning. Studien ger två viktiga bidrag. För det första utvidgar den förståelsen för tjänstesystemens resiliens som den kollektiva kapaciteten av människor i systemen för avsiktlig handling av pågående förändringar. För det andra positionerar den tjänstedesign som ett sätt att möjliggöra resiliens genom att länka designpraxis till processer som bidrar till anpassningsförmåga och förändringsförmåga. Genom att utöka förståelsen för tjänstesystemens resiliens, ger denna avhandling grunden för framtida forskning i skärningspunkten mellan tjänstedesign, systemisk förändring och resiliens.
Läs mer

Professor Emeritus Jan Maluszynski

It is with heavy hearts that we have to convey the sad news that Jan Maluszynski has left us after a long battle with cancer. Jan spent his last time at home with his next of kin and passed away in the evening of June 27th, 2020, aged 79. Jan came to Sweden and IDA almost 40 years ago in connection with the martial laws in Poland. He formed the Logic Programming Laboratory (LOGPRO) and devoted his professional life to research and education in declarative languages such as logic and constraint programming, grammatical formalisms and the semantic web. He retired more than 10 years ago but upheld contacts with IDA for several years as Professor Emeritus. Apart from being an internationally renowned researcher he was also a close friend and mentor of colleagues as well as graduates. Jan is sadly missed but his memory and contributions will be with us for years to come.

Wlodek Drabent / Henrik Eriksson / Mariam Kamkar / Ulf Nilsson
Läs mer

Pris för bästa masteruppsats

I år var det den 21:a gången som Dataföreningen (östra) tilldelade priset för bästa masteruppsats i samarbete med IDA. Årets pris gick till Carl Folkesson för hans examensarbete under 2019 med rubriken "Anonymization of directory-structured sensitive data".

Det var sammanlagt sex masteruppsatser nominerade. Förutom Carl Folkesson var sju andra studenter nominerade för fem utförda examensarbeten under 2019: Sofia Thunberg, Per Lindström, Carl Nykvist och Martin Larsson, Tobias Sund och CLaes Lööf, Christoffer Johansson. Årets promotor för Masteruppsatser var Nahid Shahmehri, och länk för samtliga uppsatser finns på IDAs prissidor.
Läs mer

Priset för bästa kandidatuppsats

Årets pris för bästa kandidatuppsats som utdelas i samarbete med Dataföreningen tilldelades Fredrik Josefsson Ågren och Niklas Larsson för examensarbete gjort under 2019 med rubriken "A study of slow denial of service mitigation tools and solutions deployed in the cloud".

Utöver Fredrik Josefsson Ågren och Niklas Larsson var två andra kandidatarbeten (sex studenter sammanlagt) som hade nominerats för årets bästa exjobbspris i kategorin kandidatarbete. Martin Lindblom och Oscar Järpehult, samt Madeleine Bäckström och Linn Hallonqvist deltog också i prisceremonin där Ola Leifler agerade årets promotor och annonserade priset. Länkar till de nominerade examensarbeten finns på IDA:s prissida.
Läs mer

Applications of Partial Polymorphisms in (Fine-Grained) Complexity of Constraint Satisfaction Problems

Om en person blir tillfrågad att multiplicera två stora tal eller att addera två stora tal, utan att använda en miniräknare, är chansen stor att denne kommer att genomföra additionen snabbare än multiplikationen. Rent intuitivt tänker vi oss att multiplikation är ett svårare problem än addition, och syftet med komplexitetslära är att beskriva egenskaper hos problem som gör dem enkla eller svåra att lösa, och att gruppera ihop problem med avseende på deras förmodade svårhet. I sin avhandling visar Biman Roy att komplexiteten hos en särskild grupp av problem, så kallade villkorsproblem (constraint satisfaction problems) kan studeras på ett mycket finkornigt och precist sätt genom att använda metoder från universell algebra.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster