Göm menyn

Nyheter 2012

Anders Haraldsson studenternas favorit

Anders Haraldsson, en legendarisk lärare och forskare som har utbildat flera generationer av studenter inom datavetenskap, avtackades efter en lång karriär på IDA. Studenterna framförde en rolig och rörande hyllning.

Nytt Multicore-Labb på IDA

Genom ett samarbete med Ericsson har Christoph Kessler fått tillgång till nya specialutrustade datorer avsedda för användning i undervisningssyfte och därmed kunnat utrusta ett nytt laboratorium för multicore-programmering, som kommer att användas för kurser på master- och forskarutbildningsnivå samt för examensarbeten i multicore-området.
Läs mer

Erik Sandewall tilldelas ECCAI Distinguished Service Award

Professor Erik Sandewall har tilldelats det Europeiska AI-sällskapets nyinrättade pris ECCAI Distinguished Service Award för sina viktiga och omfattande insatser för AI-området. Utmärkelsen delades ut på den Europeiska AI-konferensen ECAI i Montpellier, Frankrike.

"Erik Sandewall can truly be considered as a pioneer and ambassador of Artificial Intelligence in both Europe and internationally with both a research and distinguished service record well known to several generations of researchers in AI. In Erik, we see a unique example of a cutting edge scientist and out-of-the-box thinker that has not only contributed to the area of Artificial Intelligence through many seminal research contributions, but also spent tremendous amounts of time promoting AI in Europe and elsewhere and contributing his ideas and competences generously to many other research groups in Europe in an effort to promote the science and success of AI. This has been done in a professional and selfless manner and in our opinion, we believe he is an ideal candidate for receiving the ECCAI Distinguished Service award."
Från nomineringen av ECCAI Fellow Patrick Doherty och svenska AI-sällskapet SAIS.
Läs mer

IDA i Shanghairankingen

I den senaste versionen av den så kallade Shanghairankningen placeras Datavetenskap vid Linköpings universitet i bandet med de 101-150 bästa datavetenskapliga institutionerna. Detta har LiU gemensamt med flera av de mest prestigefyllda lärosätena inom Europa. Det är Jiao Tong-universitetet i Shanghai som årligen listar de 500 främsta universiteten i världen.
Läs mer

Projekt skapar nationell portal för öppna länkade data

Inom ramen för ett nytt VINNOVA-finansierat projekt kommer forskare från Linköpings universitet, Malmö högskola och utvecklare från företaget Metasolutions AB skapa en nationell portal för länkade öppna data i Sverige, samt bistå SCB (Statistiska centralbyrån) med att börja publicera länkade data. Projektledare är Eva Blomqvist, forskarassistent på IDA. Projektet kommer både att, genom arbetet med SCB, etablera en central datakälla i Sverige vilken kan agera katalysator för andra initiativ kring länkade data i Sverige, och etablera en svensk portal om öppen länkad data med lättillgänglig information på svenska. Genom att publicera just länkade data skapas mervärden såsom ökad datainteroperabilitet och att data är förberett för uppgifter och användningsområden som ej var påtänkta vid publiceringen. Formaten som används möjliggör dessutom automation av dataåtkomst och användning via webben.
Läs mer

Textharmonisering, en metod för att förbättra maskinöversättning

Maskinöversättning, det vill säga automatisk översättning mellan naturliga språk som engelska och svenska, spelar en allt större roll när världen blir alltmer internationell. Stora organisationer som EU och FN och multinationella företag har ett enormt översättningsbehov. Här kan maskinöversättning vara till hjälp, framförallt som stöd för översättare. Men även privatpersoner kan ha nytta av maskinöversättning. Till exempel kan vi nu tillgodogöra oss stora delar av innehållet på en webbsida även om vi inte förstår språket den ursprungligen är skriven på.

I en avhandlingen på IDA presenterar Sara Stymne sitt arbete kring hur statistisk maskinöversättning kan förbättras genom att använda metoder för textharmonisering. Statistisk maskinöversättning bygger på att man skapar statistiska modeller för hur översättningar ser ut genom att utgå från stora samlingar av mänskliga översättningar, så kallade parallella korpusar. De metoder som används vid statistisk översättning fungerar bäst om språken har liknande struktur, till exempel inte har stora skillnader i ordföljd. Problem har angripits genom textharmonisering, det vill säga att förändra texterna på det ena språket på något sätt så att de får en struktur liknande det andra språket, och därigenom förbättra översättningsresultaten.
Läs mer

Dataföreningens pris för bästa exjobb

Två examensarbeten från IDA har tilldelats årets exjobbspris av Dataföreningen i Sverige (Östra kretsen). Ulf Magnusson utförde sitt projekt på Opera Software, vilket resulterade i web operativsystemet Awesom-O, systematiskt och minimalt skapad över en Linux kernel. Mathias Nordvall, numera doktorand på IDA, undersökte hur ett datorspels visuella och auditiva signaler kan översättas till haptiska signaler, och skapade spelet Sightlence lämpligt för dövblinda. Tre andra exjobbare, Magnus Gustafsson, Lovisa Johansson, och Magnus Kronander fick hedersomnämnande.
Läs mer

"Best Student Paper Award" ICORES 2012

Artikeln "Stochastic Shortest Path Problem with Uncertain Delays" vann priset för bästa studentpapper vid ICORES 2012 konferensen. Priset ges till ett papper där den första författaren är en registrerad MSc-student eller doktorand. Pappret var baserat på gemensamt arbete mellan Stefanie Kosuch och hennes samarbetande kollegor från Université Paris Sud (Orsay, Frankrike).
Läs mer

Outstanding PhD Dissertations Award till Viacheslav Izosimov

Viacheslav (Slava) Izosimov, som disputerade vid ESLAB, har mottagit 2011 års Outstanding PhD Dissertations Award, som utdelas av European Design and Automation Association (EDAA). 31 bidrag i fyra olika ämnesområden nominerades till årets tävling från hela världen. Slava's dissertation, "Scheduling and Optimization of Fault-Tolerant Distributed Embedded Systems", korades som vinnare i området "new directions in embedded system design and embedded
software".
Läs mer

Med hjälp och tålamod kommer informationen fram

Möjligheten till elektronisk direktkommunikation med personer över hela världen som finns idag bygger på en välutvecklad infrastruktur. Vid katastrofer eller krigstillstånd kommer denna infrastruktur antagligen att vara förstörd. För att ändå ge möjlighet till kommunikation i dessa lägen kan så kallade ad hoc-nätverk skapas. I en avhandling på IDA föreslår Erik Kuiper en metod för att skicka meddelanden i partitionerade ad hoc-nätverk givet att alla kommunikationsparter känner till sin geografiska position.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster