Göm menyn

Nyheter 2010

Grace Hopper inspirerar datatjejer

Under september besökte tio datatjejer från LiU Atlanta, USA, för att låta sig inspireras av kvinnliga förebilder på Grace Hopper Celebration of Women in Computing. Temat för årets konferens var ”Collaborating across boundaries”. Det var ett unikt tillfälle att skapa en gemensam vetenskaplig upplevelse för LiU-teknologer, doktorander och forskare. Grace Hopper var hedersdoktor vid Linköpings universitet och samarbetade med Harold Lawson, en av de första professorerna på IDA.
Läs mer

Banbrytande artikel

ICAPS 2010 "Influential Paper Award" gick till artikeln "Admissible Heuristics for Optimal Planning" (2000), som skrevs av Patrik Haslum när han var doktorand på IDA, tillsammans med Hector Geffner som var gästforskare på den tiden. ICAPS (International Conference on Automated Planning and Scheduling) är den främsta konferensen inom automatisk planering. Artikeln öppnade upp ett nytt område inom planeringsforskning som fortfarande är ett av de mest aktiva tio år senare.

Pris för bästa artikelpresentation vid CSEE&T 2010

Presentation av artikeln "Should Software Engineering Projects be the Backbone or the Tail of Computing Curricula?" av David Broman fick pris för bästa artikelpresentation vid konferensen 23th IEEE Conference on Software Engineering Education and Training, Pittsburgh, PA, USA.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster