Göm menyn

Nyheter 2008

Vinnare av Forumpriset 2008

Peter Dalenius, huvudstudierektor på IDA, blev en av två pristagare när Forum för genusvetenskap och jämställdhet delade ut 2008 års utmärkelse. "Han har under många år visat intresse och engagemang för att integrera genus i grundutbildning. Han har genusgranskat kurser, föreläst om hur man kan göra genusgranskning samt hur genus kan integreras i t. ex ämnet datavetenskap", påpekar Forum bland annat i sin motivering.
Läs mer

Vinnare av LiU:s ledarskapspris 2008

Prof. Mariam Kamkar, Prefekt på IDA sedan 9 år, har erhållit LiU:s Ledarskapspris 2008. Hennes nominering grundades i hennes stora engagemang och entusiasm i utvecklingen av institutionen och universitetet som helhet.

Den fullständiga nomineringstexten:
Mariam Kamkar har under alla år som prefekt visat ett mycket stort engagemang och entusiasm för sina arbetsuppgifter. Hon har visat sig ha en förmåga att ta svåra och tuffa beslut och ändå i de flesta fall få förståelse för sitt agerande och behålla en god atmosfär. Det är inte bara IDA:s bästa hon har för ögonen utan ofta är det LiU hon tänker på. Mariam har som mål att för många situationer skapa struktur och rutiner som ska finnas kvar och hålla även efter hennes tid som prefekt. Hon är mån om att samla in fakta från många berörda innan beslut fattas och visar på det sättet respekt för människors olika värden, anställdas olika kompetens och roller. Trots ett digert arbetsschema tar hon sig tid att träffa medarbetarna när så behövs. Hon har då en förmåga att lyssna och kan i samtal oftast komma överens med den anställde även i svåra situationer. Mariam har under sin tid som prefekt skaffat sig djupa kunskaper om hur institutionen fungerar inom olika områden. Hon har även känsla för många små detaljer som underlättar för medarbetarna och som skapar trivsel på arbetsplatsen. I den akademiska värld vi befinner oss i har hon förståelse för den frihet som krävs för att verksamheten ska fungera och gå framåt men tänker också att på allt som styr vår verksamhet och som vi måste ta hänsyn till. Som ledare vet hon vikten av att ta sig tid till självreflektion och försöker se till att det får plats bland allt annat. Mariam är ett bra exempel på en lyckad intern rekrytering, en utveckling från att vara doktorand till att bli en synnerligen entusiastisk och uppskattad ledare.
Läs mer

Fodina AB årets rookie i Linköping

Fodina Language Technology AB i Linköping utsågs den 13/11 till årets Rookieföretag i Fjärde Storstadsregionen.

Fodina är ett företag som startades av forskarna Magnus Merkel, Lars Ahrenberg och Mikael Petterstedt vid NLPLAB (Natural Language Processing Laboratory) och arbetar med att förädla och effektivisera kundernas terminologi- och översättningsprocesser.

Juryns motivering lyder så här: ”Genom ett målmedvetet arbete från forskningsprojekt till kommersialisering har Fodina Language Technology AB skapat en unik produkt och en god etablering på en väl avgränsad del av marknaden.”

Vinst i internationell utmaning i justering av ontologier

SAMBO-systemet för justering av ontologier och dess uppföljare SAMBOdtf, utvecklat av forskare vid IDA under ledning av professor Patrick Lambrix, har fått toppresultat i "2008 Ontology Alignment Evaluation Initiative (OAEI)". Sedan 2004 arrangerar OAEI varje år en internationell utmaning för utvärdering av tekniker och system för ontologijustering. SAMBO och SAMBOdtf, som fokuserar på justering av biomedicinska ontologier, rankades på första och andra plats i kategorin "anatomi”.

Professorn Malik Ghallab blir teknologie hedersdoktor

Malik Ghallab är en mycket starkt meriterad forskare inom autonoma kunskapsbaserade styrsystem. Han har samarbetat med flera forskare vid LiU och har bl.a. spelat en viktig roll i det stora WITAS-projektet kring autonoma flygfarkoster. Idag är han knuten som rådgivare till forskningscentrumet MOVII – Modeller, visualisering och informationsintegration – som är en av de starka forskningsmiljöer som stöds av Stiftelsen för strategisk forskning.

Pris för bästa artikel vid ARES

Priset för bästa artikel vid ARES-konferensen 2008 (3rd International Conference on Availability, Reliability and Security, 4-7 mars, Barcelona) gick till David Byers och Nahid Shahmehri, för artikeln "A cause-based approach to preventing software vulnerabilities".

Forskarskola i kognitionsvetenskap

Vetenskapsrådet har beslutat att under 5 år finansiera en forskarskola i Kognitionsvetenskap som kommer att få sitt säte i Linköping, vid IDA.
Forskarskolan organiseras i samarbete med universiteten i Lund, Göteborg, Skövde, Stockholm och Umeå.

Pris för bästa examensarbete

Johan Sigholm har fått 2007 års pris för bästa examensarbete med titeln "Automated Network Node Discovery and Topology Analysis" baserad på arbete vid företaget Netadmin. Priset tilldelas årligen av IDA och Dataföreningen Östra kretsen.
Läs mer

Bioforum Europe återutger artikel som en av 2007 års mest intressanta

BIOforum Europe, en tidning som rapporterar om trender och teknologier för
forskning och utveckling inom den Europeiska biotekniksektorn och
läkemedelsindustrin, har valt artiklen 'Where is my protein? - issues in
information integration' för återutgivning i sin '2007 Highlights Issue'.
Artikeln som handlar om forsking inom bioinformatikområdet är skriven
av Patrick Lambrix och Lena Strömbäck.

Forumpriset tilldelas Ulf Nilsson

Årets Forumpris har tilldelats prodekan och professor Ulf Nilsson på IDA. Priset går till någon LiU-anställd som integrerat genusperspektivet i grund- och forskarutbildningen. Motiveringen är "ett seriöst intresse för genus- och jämställdhetsfrågor."
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster