Göm menyn

Nyheter 2021

Ny medlem invald till IVA

41 nya medlemmar blev invalda till svenska ingenjörsvetenskapsakademin varav 3 medlemmar inom området informationsteknik. Simin Nadjm-Tehrani, professor på IDA är en av dessa nya medlemmar.
Läs mer

Security-Aware Design of Cyber-Physical Systems for Control Applications

Cyberfysiska system blir alltmer uppkopplade till nätverk såsom Internet. Till följd av detta ökar dessa systems säkerhetsrisker. I sin avhandling fokuserar Rouhollah Mahfouzi på säkerhetshot för styr- och reglersystem. Rouhollah har tagit fram lösningar för att upptäcka, lindra och förebygga säkerhetsintrång på cyberfysiska system med resursbegränsningar och prestandakrav.
Läs mer

Social Robots as Intentional Agents

Robotsystem som självkörande fordon eller människolika robotar är ofta teknologiskt komplexa, vilket kan göra deras handlingar svårbegripliga eller oförutsägbara. Enligt empiriska resultat som presenterats i Sam Thellmans avhandling innebär detta att personer som möter sådana system i vardagen i vissa fall måste resonera kring vad systemen "vet" och "vill" för att att interagera ändamålsenligt med dem. I avhandlingen analyseras problemet att tillskriva robotar de specifika trosföreställningar och önskemål som gör det möjligt att förutsäga deras beteende. Som en särskilt problematisk aspekt av detta problem identifieras tillskrivning av den typ av trosföreställningar som är avhängiga vad robotar kan och inte kan uppfatta i omgivningen. En viktig konsekvens av avhandlingens resultat är att de faktorer som ligger till grund för människors tolkningar av robotars beteende behöver tillägnas betydligt mer uppmärksamhet i framtiden.
Läs mer

Semantiska teknologier för strömmande data och osäkerhet

Behovet av att kunna analysera och kombinera olika former av strömmande data finns inom många områden. I sin avhandling har Robin Keskisärkkä studerat och utvecklat metoder för att hantera osäkerhet över strömmande data med hjälp av semantiska teknologier.
Läs mer

AI-pris vid IJCAI 2021

Vid IJCAI 2021 fick Simon Ståhlberg och Jendrik Seipp tillsammans med Guillem Francès från Universitat Pompeu Fabra i Barcelona, pris för sin artikel "Learning Generalized Unsolvability Heuristics for Classical Planning".
Läs mer

Amazon Scholar

Som den enda Amazon Scholar i Norden, har Olaf Hartig blivit utvald att delta i programmet. Tillsammans med ett team inom Amazon kommer detta att ge unika möjligheter för tillämpning av Olafs forskningsmetoder om AWS Neptune, som är ett molnbaserat databassystem för grafdatabaser och kunskapsgrafer.

Best Paper Award SEMANTiCS 2021

Robin Keskisärkkä har tillsammans med Eva Blomqvist och Olaf Hartig, tilldelats Best Paper Award vid SEMANTiCS 2021 (the 16h International Conference on Semantic Systems) för sin artikel "Optimizing RDF Stream Processing for Uncertainty Management.
Läs mer

Pris för unika lärarinsatser inom LiTH

Årets pris går till fyra lärare och en av dessa är Mikael Asplund, som belönas för sitt arbete med genus och bemötande.
Läs mer

Pris för bästa examensarbete 2020

I år delades ut Dataföreningens (DFs) bästa exjobbs pris i samarbete med IDA för 23e gången. Under ceremonin presenterades sju exjobb och två av dessa korades som vinnare i master- resp. kandidatkategorin. Fyra glada teknologer fick utnämningen som Promotorn Mikael Asplund presenterade.
Läs mer

Best Student Paper Award

Suleman Khan tillsammans med Andrei Gurtov och kollegor från Vrije Universiteit Brussel och Swansea University, har vid INCS 2021 (21st Integrated Communications, Navigation, and Surveillance Conference), mottagit Best Student Paper Award för sin artikel "A Security Model for Controller-Pilot Data Communication Link".

Parametriserad verifiering av synkroniserade samtidiga program

Samtidiga program består av flera processer som deltar i beräkningar. Sådana processer kan, jämfört med de sekventiella varianterna, resultera i mer effektiva och tillförlitliga program. Sensornätverk som sprids i en skog för att larma om eld, inbyggda system som möjliggör användningen av olika funktioner i en modern bil eller banksystem som delar transaktioner och beräkningsbelastning på olika processorer är några exempel på system som kan köra samtidiga program. Att kontrollera att samtidiga program är korrekta, dvs. att de beter sig som förväntat, är en komplex uppgift på grund av deras invecklade beteende och det, möjligtvis, stora antalet inblandade processer. Buggar och logiska misstag i datorprogram kan orsaka mänskliga och materiella förluster.

Formell verifiering är en samling av tekniker som syftar till att bevisa programkorrekthet. Modellkontroll (model checking) är en formell verifieringsteknik som är lämplig för samtidiga program. Korrektheten är uttryckt med hjälp av formler i temporallogik. Själva verifieringen genomförs med hjälp av en uttömmande sökning av systemets beteende. Tekniken introducerades ursprungligen för att verifiera samtidiga program med ändligt antal tillstånd. Att utöka modellkontroll till system med godtyckliga tillståndstorlek är ett aktivt forskningsområde.?

I sin doktorsavhandling vid IDA studerade Zeinab Ganjei formell verifiering av parametriserade system. Det vill säga, system där antalet processer är ändligt men inte begränsas på förhand. Hon tillhandahöll helautomatiska och parametriserade modellkontrolltekniker för att etablera eller motbevisa säkerhetsegenskaper (safety properties) för valda klasser av samtidiga program så som 1) phaser-program, 2) program som räknar antalet processer som uppfyller vissa givna egenskaper, och 3) en klass av fel-toleranta distribuerade program som beskrivs i Heard-Of-modellen.
Läs mer

Nominering till Gyllene Moroten

LinTek delar varje år ut priset Gyllene Moroten, för framstående lärarinsatser inom utbildningarna vid LiTH. Bland årets nominerade återfinns i år två IDA-iter: Magnus Nielsen och Marco Kuhlmann.
Läs mer

IDA:s pris för bästa online-undervisning

Under det gångna året har den största delen av IDA:s undervisning skett på distans och alla lärare har lagt ner mycket arbete och energi på att ställa om undervisningen. Många har utvecklat nya pedagogiska koncept, och inte minst producerat nytt undervisningsmaterial. IDA vill nu uppmärksamma den stora pedagogiska och tekniska kompetens som finns hos våra lärare samt lyfta fram goda exempel genom ett pris för bästa online-undervisning. Priset delas ut för ett inspelat undervisningsmoment, t ex en online-föreläsning eller ett seminarium.

Prissumman är 20 000 kr.

Samtliga bidrag granskas av en jury. Pristagaren utses efter sommaren.

Allmänna villkor:
• Syftet är att inspirera till ytterligare förbättrad distansundervisning genom att lyfta fram goda exempel på hur mediet kan utnyttjas i ett pedagogiskt sammanhang.
• Endast inspelade bidrag. (Juryn är inte tillgänglig för att bedöma live-undervisning närsomhelst.)
• Endast IDA-lärare, dvs anställda och timassistenter som medverkar i IDA:s kurser, kan nomineras.
• Endast IDA-kurser inom grundutbildning eller uppdragsutbildning, dvs fokus är på pedagogiskt material för våra studenter. Kurser på alla fakulteter och utbildningsprogram är välkomna, även fristående kurser.
• Materialet kan vara på svenska eller engelska.
• Bedömningen kan komma att göras på ett avsnitt av inskickat material. (Juryn kan inte titta igenom timmar av föreläsningar/seminarier utan har frihet att ”snabbspola”.)
• Det går bra att nominera ett nyinspelat moment, dvs det är tillåtet att på nytt spela in ett tidigare föreläsnings- eller seminariemoment i förbättringssyfte.
• Priset hanteras på samma sätt som IDA:s priser för goda undervisningsinsatser (kursvärderingar > 4), dvs prissumman kan användas för kompetensutveckling, studieresor, utrustning mm i tjänsten.
• Priset ges till den lärare eller grupp som utvecklat materialet. Priset kan delas mellan flera lärare/grupper. Juryn avgör.
• Inskickade bidrag ska vara allmänt tillgängliga (att föredra) eller göras tillgängliga för juryn (t ex genom inloggning).
• Vinnare förväntas göra inspelningen allmänt tillgängligt som inspiration för andra lärare.
• Juryn är inte mutbar.


Nomineringsförfarande:
Vem som helst kan nominera bidrag, både anställda och studenter. För att nominera skickar du en länk till det inspelade momentet tillsammans med en kort beskrivning av hur du tycker att detta moment passar in i kursen (eller motsvarande). Bifoga inga stora filer/filmer.

Maila nomineringar till: Erika Larsson, erika.larsson@liu.se

Deadline för nomineringar: 7 juni 2021

Juryn består av:
Carl Magnus Bruhner, studeranderepresentant
Inger Erlander Klein, ordförande i DM-nämnden
Ulf Nilsson, fd dekan

Ordförande för IEEE Sveriges sektion

Professor Andrei Gurtov har valts till ordförande för IEEE Sveriges sektion. Den omfattar nästan 2000 medlemmar i 14 olika intressegrupper och affinitetsgrupper.
IEEE är världens största yrkesförening som främjar innovation och teknisk spetskompetens till förmån för mänskligheten som betjänar mer än 400 000 medlemmar i över 160 länder.
Läs mer

Sårbarhet och riskanalysmetoder och tillämpning i storskalig utveckling av säkra system

Med tanke på att programvaruprodukter i stor utsträckning används i dagens uppkopplade samhälle är det absolut nödvändigt att utforma och implementera dem för att kunna motstå ökande säkerhetshot. Det är särskilt utmanande att följa cybersäkerhetsstandarder och lagstiftning där det förväntas att cybersäkerhetsrisker är väl förstådda och behandlade.
I en ny doktorsavhandling vid IDA studerade Shanai Ardi några av dessa utmaningar som programvaruleverantörer står inför och presenterade två metoder för att minska risken att introducera säkerhetsbrister i programvaruprodukter under programvarans livscykel. Det första tillvägagångs-sättet är en tekniskt hållbar säkerhetsprocess som utvecklar en djup förståelse för programvarans sårbarheter och deras orsaker och hur man kan förbättra programvaruutvecklingsprocesser genom att implementera säkerhetsaktiviteter. I det andra tillvägagångssättet introduceras en metod för analys av säkerhetsrisker för att under kravhanteringsfasen kunna identifiera säkerhetsrisker i funktionella krav på en låg abstraktionsnivå. I en fallstudie som spänner över fyra år beskrives hur detta tillvägagångssätt omvandlades från teoretiska forskningsresultat till regelbunden användning i ett stort företag.
Läs mer

LiU Innovations pris till årets entreprenöriella lärare

Aseel Berglund har tilldelats årets pris och motiveringen till "Linköpings entreprenöriella lärare 2020" lyder:
Årets pristagare är en gränsgångare som rör sig mellan akademi och industri. Aseel Berglund bidrar till en entreprenöriell kultur vid Linköpings universitet, både som inspiration till lärarkollegor och till studenter där hon integrerar nyttiggörande, entreprenörskap och innovation både som forskare och lärare, där hon bland annat har - tillsammans med kollegor - skapat nya kurser som verkligen engagerar studenterna.
Läs mer

Säkrare sjöfart med AI

Magnus Bång, KMACS/HCS och Jonas Lundberg, ITN, forskar tillsammans med Sjöfartsverket i projektet AutoMon gällande övervakning av svenskt farvatten med hjälp av AI. Målet är att öka sjösäkerheten genom att i realtid analysera situationer och hitta onormala trafikrörelser.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster