Göm menyn

Nyheter 2021

Sårbarhet och riskanalysmetoder och tillämpning i storskalig utveckling av säkra system

Med tanke på att programvaruprodukter i stor utsträckning används i dagens uppkopplade samhälle är det absolut nödvändigt att utforma och implementera dem för att kunna motstå ökande säkerhetshot. Det är särskilt utmanande att följa cybersäkerhetsstandarder och lagstiftning där det förväntas att cybersäkerhetsrisker är väl förstådda och behandlade.
I en ny doktorsavhandling vid IDA studerade Shanai Ardi några av dessa utmaningar som programvaruleverantörer står inför och presenterade två metoder för att minska risken att introducera säkerhetsbrister i programvaruprodukter under programvarans livscykel. Det första tillvägagångs-sättet är en tekniskt hållbar säkerhetsprocess som utvecklar en djup förståelse för programvarans sårbarheter och deras orsaker och hur man kan förbättra programvaruutvecklingsprocesser genom att implementera säkerhetsaktiviteter. I det andra tillvägagångssättet introduceras en metod för analys av säkerhetsrisker för att under kravhanteringsfasen kunna identifiera säkerhetsrisker i funktionella krav på en låg abstraktionsnivå. I en fallstudie som spänner över fyra år beskrives hur detta tillvägagångssätt omvandlades från teoretiska forskningsresultat till regelbunden användning i ett stort företag.
Läs mer

LiU Innovations pris till årets entreprenöriella lärare

Aseel Berglund har tilldelats årets pris och motiveringen till "Linköpings entreprenöriella lärare 2020" lyder:
Årets pristagare är en gränsgångare som rör sig mellan akademi och industri. Aseel Berglund bidrar till en entreprenöriell kultur vid Linköpings universitet, både som inspiration till lärarkollegor och till studenter där hon integrerar nyttiggörande, entreprenörskap och innovation både som forskare och lärare, där hon bland annat har - tillsammans med kollegor - skapat nya kurser som verkligen engagerar studenterna.
Läs mer

Säkrare sjöfart med AI

Magnus Bång, KMACS/HCS och Jonas Lundberg, ITN, forskar tillsammans med Sjöfartsverket i projektet AutoMon gällande övervakning av svenskt farvatten med hjälp av AI. Målet är att öka sjösäkerheten genom att i realtid analysera situationer och hitta onormala trafikrörelser.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster