Göm menyn

Pris för bästa examensarbete/uppsats under 2020

Sponsor

Dataföreningen i Sverige Östra Kretsen. Se även allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Årets pris för bästa exjobb under 2020, delades ut för tjugoandraa gången i samarbete med Dataföreningen. Ceremonin ägde rum online den 31 maj 2021 och innehöll korta presentationer av samtliga nominerade exjobb. Priset delades ut av årets promotor Mikael Asplund. Oscar Linnarsson, Carl Magnus Bruhner, David Hasselquist, Christoffer Lindström 2020 års pristagare för bästa examensarbete: Oscar Linnarsson (grundnivå), Carl Magnus Bruhner (grundnivå), David Hasselquist (avancerad nivå), Christoffer Lindström (avancerad nivå)

Årets pristagare

Oscar Linnarsson, Carl Magnus Bruhner (grundnivå)
Relay Racing with X.509 Mayflies: An Analysis of Certificate Replacements and Validity Periods in HTTPS Certificate Logs

David Hasselquist, Christoffer Lindström (avancerad nivå)
QUIC Behavior over Dual Connectivity: Understanding QUIC throughput and fairness

Övriga nominerade
Sidansvarig: Exjobbskoordinator
Senast uppdaterad: 2021-06-15