Hide menu

Final Theses - IDA

IDAs och Dataföreningens pris för bästa examensarbete / IDA's and Dataföreningen's Prize for Best Final Thesis

Priset delas sedan 1997 ut i samarbete med Dataföreningen, Östra KretsenThis page is only available in Swedish

Syfte

Prisets syfte är att ge stimulans till studenter, lärare och företag inblandade i examensarbeten och uppsatser att sträva efter högsta kvalitet, ge examensarbetena den uppmärksamhet de förtjänar samt inspirera andra.

Utlysning för Dataföreningens pris för bästa examensarbete

Dataföreningen Östra kretsen (DFÖ) utlyser årligen ett pris för bästa exjobb utfört inom IT-området vid Linköpings universitet. Föreningens mål är att främja god IT-användning, och för priset finns följande kriterier:
 • Exjobbet ska ha utförts under föregående år och presenterats före 31/1 innevarande år.
 • Vinnaren ska kunna presentera exjobbet vid ett evenemang som anordnas av LiU i samarbete med DFÖ den i mitten av maj.
 • Exjobbet ska ha utförts inom Östra kretsens verksamhetsområde
 • De styrkor som efterlyses och vägs ihop är:
  1. Den nominerade exjobbaren har uppvisat bra kommunikationsförmåga i presentationen och framläggningstillfället
  2. Resultatet för exjobbet är demonstrerbart/uppvisningsbart vid prisutdelningen
  3. Arbetet har starkt innovativt inslag med potential som framtida produkt alt. forskningspublicering
Exjobbaren nomineras av examinatorn för exjobbet via ett mejl som beskriver exjobbets styrkor (ca 3 meningar) samt anger länk till exjobbet i DIVA, namn och meljadress för handledare och de nominerade till simin.nadjm-tehrani@liu.se.

Upplägg

IDA:s och Dataföreningens pris för bästa examensarbete/uppsats bygger på ett samarbete mellan IDA och Dataföreningen, Östra Kretsen (DFÖ). Priset brukar delas ut vid ett arrangemang tillsammans med DFÖ under våren. För aktuell tid och plats, se respektive år nedan.

Tävlingen är öppen för de studenter som under det gångna kalenderåret presterat ett examensarbete eller en uppsats av hög kvalitet inom IT-området. Arbetet ska vara slurapporterat under det gällande kalenderåret (datum enligt LADOK). Flest nomineringar kommer från IDA, men även ISY, ITN och IEI är välkomna att nominera examensarbeten inom IT-området.

Det är examinatorn av examensarbetet (eller uppsatsen) som nominerar arbetet till tävlingen. Examinatorn skickar ett mejl med motivering till nomineringen, samt en länk till examensarbetet i det digitala vetenskapliga arkivet, till Dataföreningens kontaktperson. Kontakta exjobbskoordinatorn för mer information, om du har frågor om priset.

De egenskaper vi söker för examensarbeten som tilldelas priset är

 • god presentation av arbetet, i rapport såväl som vid muntlig framställning,
 • god vetenskaplig förankring och en metodmässigt väl vald ansats till arbetet,
 • konkreta och relevanta resultat av arbetet, som bör kunna demonstreras eller visas upp vid prisutdelningen, samt
 • innovativa inslag i arbetet och potential till framtida produkter eller forskningspubliceringar.

Promotor

Varje år utses en promotor för priset av IDA:s och Dataföreningens priskoordinator. För aktuell promotor, se listan nedan för aktuellt år.

Alla lärare som har examinerat ett examensarbete eller en uppsats under det gångna kalenderåret är valbara som promotor. Det är promotorns ansvar att välja det bästa examensarbetet/uppsatsen. Promotorn bedömer uppsatserna enligt fastställda kriterier och motiverar sina val av pristagare.

Sammanställning av pristagare sedan 1997.

Mer information:
Page responsible: Final Thesis Coordinator
Last updated: 2024-05-31