Hide menu

Final Theses - IDA

IDAs och Dataföreningens pris för bästa examensarbete / IDA's and Dataföreningen's Prize for Best Final Thesis

Priset delas sedan 1997 ut i samarbete med Dataföreningen, Östra KretsenThis page is only available in Swedish

Syfte

Prisets syfte är att ge stimulans till studenter, lärare och företag inblandade i examensarbeten och uppsatser att sträva efter högsta kvalitet, ge examensarbetena den uppmärksamhet de förtjänar samt inspirera andra.

Upplägg

IDA:s och Dataföreningens pris för bästa examensarbete/uppsats bygger på ett samarbete mellan IDA och Dataföreningen, Östra Kretsen (DFÖ). Priset brukar delas ut vid ett arrangemang tillsammans med DFÖ under våren. För aktuell tid och plats, se respektive år nedan.

Tävlingen är öppen för de studenter som under det gångna kalenderåret presterat ett examensarbete eller en uppsats av hög kvalitet inom IT-området. Arbetet ska vara slurapporterat under det gällande kalenderåret (datum enligt LADOK). Flest nomineringar kommer från IDA, men även ISY, ITN och IEI är välkomna att nominera examensarbeten inom IT-området.

Det är examinatorn av examensarbetet (eller uppsatsen) som nominerar arbetet till tävlingen. Examinatorn skickar ett mejl med motivering till nomineringen, samt en länk till examensarbetet i det digitala vetenskapliga arkivet, till Dataföreningens kontaktperson. Kontakta exjobbskoordinatorn för mer information, om du har frågor om priset.

De egenskaper vi söker för examensarbeten som tilldelas priset är

  • god presentation av arbetet, i rapport såväl som vid muntlig framställning,
  • god vetenskaplig förankring och en metodmässigt väl vald ansats till arbetet,
  • konkreta och relevanta resultat av arbetet, som bör kunna demonstreras eller visas upp vid prisutdelningen, samt
  • innovativa inslag i arbetet och potential till framtida produkter eller forskningspubliceringar.

Promotor

Varje år utses en promotor för priset av IDA:s och Dataföreningens priskoordinator. För aktuell promotor, se listan nedan för aktuellt år.

Alla lärare som har examinerat ett examensarbete eller en uppsats under det gångna kalenderåret är valbara som promotor. Det är promotorns ansvar att välja det bästa examensarbetet/uppsatsen. Promotorn bedömer uppsatserna enligt fastställda kriterier och motiverar sina val av pristagare.

Sammanställning av pristagare sedan 1997.

Mer information:
Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2017-05-17