Göm menyn

Pris för bästa examensarbete/uppsats under 2023

Sponsor

Dataföreningen i Sverige Östra Kretsen. Se även allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Årets pris för bästa exjobb under 2023, delades ut för tjugofemte gången i samarbete med Dataföreningen. Ceremonin ägde rum på GOTO 10 den 15 maj 2024 och innehöll korta presentationer av samtliga nominerade exjobb. Priset delades ut av årets promotor Ahmed Rezine.


2023 års pristagare för bästa examensarbete är Niklas Wretblad och Fredrik Gordh Riseby (master) och David Cerenius och Martin Kaller (kandidat)

Årets pristagare

Niklas Wretblad och Fredrik Gordh Riseby (master):
Bridging Language and Data: Optimizing Text-to-SQL Generation in Large Language Models

David Cerenius och Martin Kaller (kandidat):
Lost in Revocation: X.509 WebPKI Certificate Replacement and Revocation Practices

Övriga nominerade

Julius Monsen
Endpoint Controllable sentence simplification in Swedish: Automatic simplification of sentences using control prefixes and mined Swedish paraphrases

Simon Boman
Improving customer support efficiency through decision support powered by machine learning

Matyas Barocsai och Johan Can
Kartläggning, demonstration och hantering av vanliga sårbarheter i populära webbservrar

Casper Jensen
Asserting password crackers ability to target Swedish passwords: An analysis

Yamha Javid och Axel Lindbäck
Demonstration of Digital Selective Call spoofing

Marcus Döber och York Freiherr von Wangenheim
Exploring the Transformative Journey of Certificate Chains in Prominent Domains


Sidansvarig: Exjobbskoordinator
Senast uppdaterad: 2024-05-31