Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Bästa exjobb under 2014


Pris för bästa examensarbete/uppsats inom IT under 2014

Sponsor

Dataföreningen i Sverige Östra Kretsen. Se även allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Årets pris för bästa examens arbete delades ut av Dataföreningen i samarbete med Linköpings universitet under en ceremoni där över 400 alumner och teknologer firade 40 års jubileum för utbildningsprogrammet Datateknik, som sammanföll med IT-programmets 20 års jubileum. D40-IT20 firades med en jubileumskonferens där framstående talare från Texas A&M University, Apple, Microsoft, SP devices, Spotify, och Ericsson talade.

Promotor

Årets promotor var Petru Eles.

Pristagare

Klervie Toszé

Functional Reactive Programming as programming model for telecom server software

Viktor Lövgren

Reducing Regression Testing Feedback Cycle Times Through Improved Testing Techniques

Övriga nomineradeBild från prisutdelningsceremonin.
De nominerade studenterna tillsammans med bland andra Petru Eles (årets Promotor).


Sidansvarig: Exjobbskoordinator
Senast uppdaterad: 2015-09-17