Göm menyn

Pris för bästa examensarbete/uppsats under 2019

Sponsor

Dataföreningen i Sverige Östra Kretsen. Se även allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Årets pris för bästa exjobb under 2019, delades ut för tjugoförsta gången i samarbete med Dataföreningen. Ceremonin ägde rum online den 14 maj 2020 och innehöll korta presentationer av samtliga nominerade exjobb. Priset delades ut av årets promotorer.

Promotor

Årets promotor var för bästa examensarbete på avancerad nivå var Nahid Shahmeri, och för bästa examensarbete på grundnivå var Ola Leifler.

Pristagare på avancerad nivå (Master/civilingenjör)

Carl Folkesson Carl Folkesson
Anonymization of directory-structured sensitive data

Övriga nominerade på avancerad nivå

Pristagare på grundnivå (kandidat/högskoleingenjör)

Fredrik Josefsson och Niklas Larsson

Fredrik Josefsson och Niklas Larsson
A study of slow denial of service mitigation tools and solutions deployed in the cloud

Övriga nominerade på grundnivå
Sidansvarig: Exjobbskoordinator
Senast uppdaterad: 2020-05-18