Göm menyn

Pris för bästa examensarbete/uppsats under 2016

Sponsor

Dataföreningen i Sverige Östra Kretsen. Se även allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Årets pris för bästa exjobb under 2016, delades ut för 18:e gången i samarbete med Dataföreningen. Ceremonin på Creactive den 16 maj 2017 innehöll korta presentationer av samtliga nominerade exjobb, och priset delades ut av årets promotor.

Promotor

Årets promotor var Ola Leifler.

Pristagare

August Ernstsson (A-nivå)

SkePU 2: Language Embedding and Compiler Support for Flexible and Type-Safe Skeleton Programming

Tim Hultman (G-nivå)

Signal-Aware Route Planning

Övriga nomineradeBild från prisutdelningsceremonin.
Främre raden: De nominerade studenterna Tim Hultman, Josef Gustafsson, Isak Jonsson, Jens Olander Green och August Ernstsson. Bakre raden: årets promotor Ola Leifler, Tim Hultmans examinator Mikael Asplund, August Ernstssons examinator Cristoph Kessler och handledare Lu Li.


Sidansvarig: Exjobbskoordinator
Senast uppdaterad: 2017-05-17