Hide menu

Final Theses - IDA

Competition 2005


IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats 2005

Sponsor

Dataföreningen i Sverige Östra Kretsen. Det aktuella totala stipendiebeloppet för IDAs pris 2005 är fastställt till SEK 5000.

Promotor

Årets promotor är Stefan Holmlid. Stoppdatum för nomineringar är den 31 januari.

Pristagare

 • Urban Ingelsson
  "Test scheduling for embedded-core based SoCs in an abort-on-fail environment". Examinator: Erik Larsson

Motivering:

 • "Urban Ingelsson har skrivit en väl genomförd uppsats med utgångspunkt i ett verkligt behov, som också har gett avtryck i den organisation han genomfört sitt arbete vid. Vägen från problemställning till resultat är motiverad och strukturerad, och resultatens konsekvenser diskuterade. Därutöver har resultatet från uppsatsen publicerats på en europeisk konferens." -- dr Stefan Holmlid, IDA, promotor 2005

Priset delas sedan ut i samband med Dataföreningens årsmöte onsdagen den 22 mars, som i år (2006) hålls i Norrköping. Se även Dataföreningens webbplats.

Presentation av nominerade

De nominerade presenterade sina arbeten i samband med LARM-dagarna på eftermiddagen den 7 februari 2006, i sal S23 kl. 14-17, antingen av författaren själv eller en ersättare.

Varje presentation är 10 min. lång. Exakt tidpunkt finns angiven nedan för respektive arbete (uppdateras kontinuerligt). Examensarbeteskoordinatorn inledde med 5 min. kl. 14.15.

 • kl. 14.20: Rickard Winberg (exjobbet presenteras av examinatorn)
  Ett system för individanpassad textläsning, textsökning och ordträning
  Examiner: Lars Ahrenberg

 • kl. 14.30: Matthias Arvidsson & Pontus Bilén
  Användning av perspektive människa, teknik och organisation i en processorienterad förändringsanalys: En fallstudie av förändringsåtgärders möjliga inverkan på verksamhet och IT-system
  Examiner: Hans Holmgren

 • kl. 14.40: Mattias Eriksson
  Load Balancing of Irregular Parallel Divide-and-Conquer Algorithms in Group-SPMD Programming Environments
  Examiner: Christoph Kessler

 • kl. 14.50: Anders Lindgren
  Navigating navigation: A safety and usability evaluation of the Volvo P1 navigation system
  Examiner: Jonas Lundberg

 • kl. 15.15: Shanai Ardi
  A nonlinear programming approach for dynamic voltage scaling
  Examiner: Zebo Peng

 • kl. 15:25: Hanna Johansson & Katarina Walter
  In vehicle screen density: Driver distraction and user preferences for low vs. high screen density in integrated displays
  Examiner: Jonas Lundberg

 • kl. 15.35: Joel Bengtsson & Jonas Karlsson (uppsatsen presenteras av examensarbeteskoordinatorn)
  Styrkor och svagheter i användningen av XP
  Examiner: Karin Axelsson

 • kl. 15.45: Fredrik Kuivinen
  Tight approximability results for the maximum solution equation problem over Abelian groups
  Examiner: Peter Jonsson

 • kl. 15.55: David Bäckström (arbetet presenteras av examinatorn)
  Boundary-scan in the ATCA standard
  Examiner: Erik Larsson

 • kl. 16.05: Urban Ingelsson (arbetet presenteras av examinatorn)
  Test scheduling for embedded-core based SoCs in an abort-on-fail environment
  Examiner: Erik Larsson

Allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Valid HTML 4.01!


Page responsible: Final Thesis Coordinator
Last updated: 2007-02-16