Hide menu

Final Theses - IDA

Competition 2006


IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats 2006

Sponsor

Dataföreningen i Sverige Östra Kretsen. Det aktuella totala stipendiebeloppet för IDAs pris 2006 är fastställt till SEK 5000.

Promotor

Årets promotor är Juha Takkinen. Stoppdatum för nomineringar är den 23 februari.

Pristagare

Dataföreningens Sverige Östra Kretsen ordförande Joakim Nejdeby (till vänster) samt den glade pristagaren David Rundqvist (till höger).

Årets 2006 vinnare är:

David Rundqvist, med rapporten "Grouping biological data", utförd inom Teknisk biologi-programmet.

Examinator var Patrick Lambrix, ADIT/IDA.

Motiveringen lyder:

"David Rundqvist binder metodiskt ihop teoridel och experimentdel i en välstrukturerad rapport om att få grepp om stora heterogena mängder av biologiska data. De två delarna kompletterar varandra förnämligt genom att David först presenterar en speciellt framtagen konceptuell modell för gruppering av biologiska data och sedan implementerar modellen och exekverar testfall som noggrant visar modellens genomförbarhet. Arbetet visar på god såväl ingenjörsmässighet som vetenskaplighet samt genomtänkt pedagogisk disposition, tre viktiga egenskaper för ett självständigt och väl utfört examensarbete som är väl värt att prisas."

Priset delas sedan ut i samband med Dataföreningens årsmöte onsdagen den 7 mars, som i år (2007) hålls på Ibitec i Mjärdevi, Linköping (Mjärdevi Center-huset). Se även Dataföreningens webbplats.

Nominerade

De nominerade är (uppdateras kontinuerligt till och med stoppdatumet):

  • Bi Chen: Structure-based Ontology Alignemtn". Examinator: Patrick Lambrix
  • Andreas Karlsson: "Kartering med autonomt fordon". Examinator: Christoph Kessler
  • Peter Olovsson: "Att motverka fragmentering av arbete vid design av informations- och kommunikationsteknik: en fallstudie av IT i sjukvården". Examinator: Mattias Arvola
  • David Rundqvist: "Grouping biological data". Examinator: Patrick Lambrix

Allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Valid HTML 4.01!


Page responsible: Final Thesis Coordinator
Last updated: 2007-03-09