Hide menu

Final Theses - IDA

Winner 2003


IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats 2003

Sponsor

Dataföreningen i Sverige Östra Kretsen Det aktuella totala stipendiebeloppet för IDAs pris 2003 var fastställt till SEK 5000.

Promotor

Årets promotor var Erik Larsson. Stoppdatum för nomineringar var den 4 mars.

Pristagare

Pristagaren utnämndes den 11 mars 2004 i samband med Dataföreningens i Sverige Östra krestsen årsmöte på Östgöta Correspondenten i Linköping.

  • Tobias Chyssler, "Reducing false alarm rates in intrusion detection system". Examinator: Simin Nadjm-Tehrani

Motivering:

  • "Tobias Chysslers examensarbete kombinerar praktisk problembehandling och problemlösning med god systematisk behandling av uppgiften, det vill säga, arbetet kombinerar både god ingenjörsmässighet och vetenskaplighet. Förutom att rapporten är välstrukturerad och välskriven visar den även på ett tydligt intresse och engagemang för arbetet".
    -- dr Erik Larsson, IDA
IDAs exjobbsprisvinnare 2003

Erik Larson (conferrer of the prize 2003), Tobias Chyssler (prize winner) and Simin Nadjm-Tehrani (Tobias' examiner)

Nominerade

  • "Den komplexa väven - att införa ett standardsystem i organisationen" av Fredrik Eliasson och Mattias Johansson.
  • "Användarmedverkan i teori och praktik - användares och verksamhetslednings attityder kring medverkan vid framställning av systemfunktionalitet" av Henrik Dahlström och Jenny Karlsson.
  • "Reducing false alarm rates in intrusion detection systems" av Tobias Chyssler
  • "Design and Implementation of Accounting and Status Notification for the LPRng Print Spooler" av Henrik Edlund
  • "Service Discovery in Peer-to-Peer Networks" av Daniel Elenius
  • "Direkttextning av tv-program med taligenkänning" av Mattias Eriksson och Michael Bjersander

Allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Valid HTML 4.01!


Page responsible: Final Thesis Coordinator
Last updated: 2005-03-08