Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Bästa exjobb under 2013


Pris för bästa examensarbete/uppsats inom IT under 2013

Sponsor

Dataföreningen i Sverige Östra Kretsen. Se även allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Promotor

Årets promotor var Johan Åberg.

Pristagare

Simon Andersson

Energy Consumption of 3G Transmissions for Instant Messaging on Mobile Devices

Examinatorns motivering:
Simon har utfört detta exjobbsprojekt inom ramen av pågående forskning inom RTSLAB. Exjobbet var avsett att vara ett 16hp exjobb men pga större engagemang för att kunna påvisa omfattande experimentella resultat har det fått ett något större omfång. Arbetet visar 'instant messaging'-funktionens energi fotavtryck i en handburen enhet som utnyttjar 3G-koppling mobilt. Arbetet kvantifierar extra energiåtgång för funktionaliteten 'typing notification', samt visar att batteritiden avsevärt kan förlängas genom att skicka flera meddelanden ihop då avsändare inte väntar för svar utan fortsätter och skriver. Arbetet har sammanfattats som en vetenskaplig artikel och är accepterad för presentation i årliga konferensen e-Energy 2014 (ACM).

Martin Danelljan

Visual Tracking

Examinatorns motivering:
Martin är en väldigt begåvad student (nu doktorand) som har visat sin språkliga och tekniska förmåga i en mycket krävande problemformulering. Han har utvecklat en metod för visuell följning som levererar bättre resultat än världsledande algoritmer och har lyckats få den accepterad på världens största konferens inom området (CVPR) som en muntlig presentation (5.75% av 1800 inskickade bidrag). Han har implementerat metoden så att den fungerar i realtid på en flygande plattform inom SSF forskningsprojektet CUAS (collaborative unmanned areal vehicles) och har visat imponerande resultat i form av filmer och pedagogiskt välpresenterade tekniska detaljer på sin framläggning.

Lina Lagerberg och Tor Skude

The impact of agile principles and practices on large-scale software development projects

Examinatorns motivering:
Exjobbet behandlar ett område som är aktuellt och mycket omdiskuterat i industrin. Jobbet har presenterats vid ett flertal tillfällen bland annat i den fullsatta, största föreläsningssalen på Ericsson, Mjärdevi. Jobbet ledde fram till en internationell publicering på ESEM 2013, Empirical Software Engineering and Measurement, Baltimore, USA.

Övriga nomineradeBild från prisutdelningsceremonin.
Pristagarna tillsammans med Johan Åberg (årets Promotor).


Sidansvarig: Exjobbskoordinator
Senast uppdaterad: 2016-02-10