Göm menyn

Pris för bästa examensarbete/uppsats under 2021

Sponsor

Dataföreningen i Sverige Östra Kretsen. Se även allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Årets pris för bästa exjobb under 2021, delades ut för tjugotredje gången i samarbete med Dataföreningen. Ceremonin ägde rum i Vallfarten med efterföljande mat och mingel den 17 maj 2022 och innehöll korta presentationer av samtliga nominerade exjobb. Priset delades ut av årets promotor Kristian Sandahl.

Mikael Asplund, David Lantz
2021 års pristagare för bästa examensarbete på avancerad nivå: David Lantz, här tillsammans med examinator Mikael Asplund

Anna Bergström, Emily Berghäll, Niklas Carlsson
2021 års pristagare för bästa examensarbete på grundnivå: Anna Bergström och Emily Berghäll; här tillsammans med handledare Niklas Carlsson

Årets pristagare

David Lantz (master):
Detection of side-channel attacks targeting Intel SGX

Anna Bergström och Emily Berghäll (kandidat):
Public certificate management: An analysis of policies and practices used by CAs

Övriga nominerade

Lukas Borggren (master):
Automatic Categorization of News Articles With Contextualized Language Models

Julius Monsen (kandidat):
Building high-quality datasets for abstractive text summarization: A filtering-based method applied on Swedish news articles

Alex Wahlgren och Joakim Thorn (kandidat):
Detecting ADS-B spoofing attacks using collected and simulated data

Carl Terve och Mattias Erlingsson (kandidat):
Tools and Methods for Analysis of Stock Market Manipulation using Social Media: A Longitudinal Characterization of Time Series Dynamics


Sidansvarig: Exjobbskoordinator
Senast uppdaterad: 2022-05-20