Hide menu

Final Theses - IDA

Competition 2007


IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats 2007

Sponsor

Dataföreningen i Sverige Östra Kretsen. Det aktuella totala stipendiebeloppet för IDAs pris 2007 är fastställt till SEK 5000. Se även allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Promotor

Årets promotor är Juha Takkinen. Stoppdatum för nomineringar är den 6 februari.

Pristagare

Dataföreningens Sverige Östra Kretsen ordförande Joakim Nejdeby (till höger) samt den glade pristagaren Johan Sigholm (till i mitten) och promotorn till vänster.

Årets 2007 vinnare är:

Johan Sigholm, med rapporten "Automated Network Node Discovery and Topology Analysis", utförd inom Datateknikprogrammet.

Examinator var Simin Nadjm-Tehrani, SaS/IDA.

Motiveringen lyder:

"Johan Sigholm har på ett självständigt, strukturerat och ingenjörsmässigt sätt tagit sig an uppgiften att automatisera upptäckt av noder och analys av topologi i nät. Funktionaliteten har han på ett imponerande sätt infört i ett företags produkt och framgångsrikt demonstrerat för en kund. Arbetet, som även har presenterats i en vetenskaplig workshop, visar även på en genomtänkt pedagogisk disposition."

Priset delas sedan ut i samband med Dataföreningens årsmöte onsdagen den 27 februari, som i år (2008) hålls på Pronova konferens i Norrköping. Se även Dataföreningens webbplats.

Nominerade

De nominerade är (uppdateras kontinuerligt till och med stoppdatumet):

  • Dan Adolfsson: "Improved scan cahin diagnosis". Examinator: Erik Larsson.
  • Johan Sigholm: "Automated Network Node Discovery and Topology Analysis". Exmainator: Simin Nadjm-Tehrani.

Valid HTML 4.01!


Page responsible: Final Thesis Coordinator
Last updated: 2008-03-27