Hide menu

Final Theses - IDA

Winner 1999


IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats 1999

Tillkännagivandet av vinnaren samt prisutdelningen sker i samband med IT-dygnet, 8 april 2000.

Sponsorer

Det aktuella totala stipendiebeloppet för IDAs pris 1999 är fastställt på 10 000 SEK.

Promotor

Årets promotor är Patrick Lambrix.

Pristagare

 • Hanna Benjaminsson,
  Att tillämpa kognitivt fokuserade användbarhetsinstrument i Internetrelaterad utveckling: förstudie, design och utvärdering

  Motivering:
  Uppsatsen introducerar metoder och tekniker från mjukvaruutveckling och användbarhetsforskning i Internetutvecklingsprojekt. Uppsatsen är skriven på ett tydligt sätt med tydliga mål och trovärdiga argumentationer. Arbetet är väl förankrat i teori och praktik. Arbetsmetoden omfattade genomförande av en förstudie, design av användbarhetsinstrument och en utvärdering. Beskrivningen av metoden och dess följder för användbarhet av resultaten visar på en utomordentligt bra förståelse av arbetsmetoden. Ett intressant och bra arbete med relevanta resultat!

 • Cinzia Foglietta,
  Assured selection - a relaxed concurrency control mechanism

  Motivering:
  The thesis presents theoretical as well as experimental results on a new method for concurrency control. Both advantages and limitations of the method are discussed. The thesis is well-written with clear motivations and convincing argumentations. The material is well-structured and shows a thorough understanding of the area. A very nice piece of work!

IDAs exjobbsprisvinanre 1999
Nancy Reed (RTSLAB, examinator Cinzia), Cinzia Foglietta, Hanna Benjaminsson, Simin Nadjm-Tehrani (labledare RTSLAB)

Nominerade

 • Mattias Arvola,
  A battle of wits - shared feedback in multi-user applications with single-user control
 • Hanna Benjaminsson,
  Att tillämpa kognitivt fokuserade användbarhetsinstrument i Internetrelaterad utveckling: förstudie, design och utvärdering
 • Cinzia Foglietta,
  Assured selection - a relaxed concurrency control mechanism
 • Erik Hammarström,
  Aktivitetsteorin som ramverk för design av ett datoriserat stödsystem för kompetensutveckling
 • Björn Lind,
  En Javaprocessor med hårdvarustöd för trådar och synkronisering
 • Anna Olsson,
  The design of a computer mediated knowledge network from an activity theoretical perspective
Allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Valid HTML 4.01!


Page responsible: Final Thesis Coordinator
Last updated: 2005-03-08