Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Bästa exjobb under 2012


Pris för bästa examensarbete/uppsats inom IT under 2012

Sponsor

Dataföreningen i Sverige Östra Kretsen. Se även allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Promotor

Årets promotor var Inger Erlander-Klein.

Pristagare

Bernhard Hahn

Smarta receptförslag: algoritmutvärdering och implementationsförslag

Motivering:
Bernard Hahn har utgående från existerande algoritmer för "recommender systems" utvecklat en egen algoritmvariant, och genomfört en empirisk studie som visar att hans algoritm presterar bäst av de jämförda algoritmerna. Algoritmen har implementerats och används i systemet PlanEatSmile som syftar till att användaran ska kunna äta mer hälsosamt. PlanEatSmile används förutom av privatpersoner i hela Sverige även inom hemkunskapsundervisning och har också väckt Landstingets intresse.

Johan Kihlberg och Simon Tegelid

Kartstödd inomhuspositionering

Motivering:
Johan Kihlberg och Simon Tegelid har studerat positionsbestämning av personburna sensornoder i ett trådlöst nätverk inuti en byggnad. Genom att använda avancerad teori för att kombinera flera olika sensorer samt en karta över byggnaden har de utvecklat och implementerat ett system som kan följa personer på flera olika våningsplan i realtid trots den begränsade beräkningskapaciteten i sensornoderna.

Övriga nomineradeBild från prisutdelningsceremonin.
De nominerade exjobbarna tillsammans med Inger Erlander-Klein (Årets Promotor) och Simin Nadjm-Tehrani (Moderator vid ceremonin).


Sidansvarig: Exjobbskoordinator
Senast uppdaterad: 2013-05-29