Hide menu

Final Theses - IDA

Competition 2011


IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats skriven 2011

Sponsor

Dataföreningen i Sverige Östra Kretsen. Se även allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Promotor

Årets promotor var Johan Åberg.

Pristagare

Årets pris delas av två studenter: Ulf Magnusson & Mathias Nordvall.

 • Ulf Magnusson
  • Titel: A Linux-based, Web-oriented operating system designed to boot quickly
  • Examinator: Simin Nadjm-Tehrani, SaS/IDA.
  • Motivering: Detta exjobb lyckas på ett utomordentligt sätt framställa ett mycket tekniskt inriktat material, och därmed göra det tillgängligt för en bredare krets. Visar prov på en mycket god skriftlig kommunkationsförmåga.
 • Mathias Nordvall
  • Titel: Sightlence: Haptics for Computer Games
  • Examinator: Mattias Arvola, HCS/IDA.
  • Motivering: Detta exjobb har rönt stor internationell uppmärksamhet och även lett vidare till forskningsprojekt. Arbetet gör också en stark insats för en minoritetsgrupp i samhället.
Tre andra exjobbare, Magnus Gustafsson, Lovisa Johansson, och Magnus Kronander fick hedersomnämnande.

Länkar till exjobbsrapporterna på LiU e-press:

Bild från prisutdelningsceremonin.

Page responsible: Final Thesis Coordinator
Last updated: 2012-05-31