Hide menu

Final Theses - IDA

Winner 2002


IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats 2002

Sponsor

Det aktuella totala stipendiebeloppet för IDAs pris 2002 är fastställt till SEK 5000.

Promotor

Årets promotor är Vivian Vimarlund.

Pristagare

 • Anna Edberg,
  Förening av ontologier inom bioinformatik.  IDAs exjobbsprisvinnare 2002
  Anna Edberg (prize winner) and Göran Lindsjö (to the right, president of Dataföreningen, Östra Kretsen)

Nominerade

 • Mehdi Amirijoo
  Algorithms for Managing QoS for Real-Time Data Service Using Imprecise Computation
 • Svante Arvedahl
  Java Just-In-Time Compilation for the IA-64 Architecture
 • Kalle Burbeck & Henrik Larsson
  Automatic Model View Controller Engineering
 • Mikhail Chalabine
  Parallelization of the Interpreter in a Test System for Mobile Telecommunication Components
 • Anna Edberg
  Förening av ontologier inom bioinformatik
 • Jerker Hammarberg
  High-Level Development and Formal Verification of Reconfigurable Hardware
 • Per-Ola Kristensson
  Design and Evaluation of a Shorthand Aided Soft Keyboard
 • Johan Lövdahl
  Towards a Visual Editing Environment for the Languages of the Semantic Web
 • Per Nielsen
  Med rätt mått mätt:
 • Adam Skogman
  Nabu - A High Performance SMS Gateway in Java
 • John Wilander
  Security Intrusions and Intrusion Prevention: Vulnerabilities in C and How to Avoid Exploitation
Allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Valid HTML 4.01!


Page responsible: Final Thesis Coordinator
Last updated: 2005-03-08