Hide menu

Final Theses - IDA

Competition 2008


IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats 2008

Sponsor

Dataföreningen i Sverige Östra Kretsen. Det aktuella totala stipendiebeloppet för IDAs pris 2008 var fastställt till SEK 5000. Se även allmän information om IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats.

Promotor

Årets promotor var Juha Takkinen.

Pristagare

Årets 2008 vinnare är:

Kristoffer Norling, med rapporten "A performance evaluation of secure distributed co-simulations over wide area networks", utförd inom Datateknikprogrammet.

Examinator var Peter Fritzson och handledare David Broman, SaS/IDA.

Motiveringen lyder:

"Exjobbet behandlar problem från två olika områden, simulering och nätverkskommunikation, och löser dem på ett mycket tillfredsställande sätt genom att kombinera såväl praktiskt kunnande som analytisk förmåga inom ämnena datateknik, matematisk simulering och datakommunikation -- allt presenterat i en väl hållen rapport."

Priset delades sedan ut i samband med Dataföreningens årsmöte onsdagen den 4 mars 2009, som hölls i Landstingets lokaler på Klostergatan 19 C i Linköping.

Nominerade

De nominerade 2008 var:


Andreas Lindqvist: Personlig integritet och säkerhetsanalys av RFID i
dörrlås och passerkortsystem. Examinator Nahid Shahmehri


Carl-Fredrik Neikter: Cache Prediction and Execution Time Analysis on
Real-Time MPSoC. Examinator Petru Eles.


Michael Söderman: Loss-less on-chip test response compression for
diagnosis and debug in volume production of
system-on-chip. Examinator: Erik Larsson.


Helen Alm: Duk i buk: Functional Resonance Accident Model i en
vårdrelaterad kontext. Examinator Rogier Woltjer.


Kristoffer Norling: A Performance Evaluation of Secure Distributed
Co-Simulation over Wide Area Networks. Examinator: Peter Fritzson,
handledare David Broman.


Page responsible: Final Thesis Coordinator
Last updated: 2009-04-09