Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos ISY och ITN i Norrköping / See also presentations announced at ISY and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.

På grund av rådande distansläge kommer framläggningar våren 2020 ske på distans. Se mer information på sidan om digitala framläggningar (även länk till vänster). Vid krav på lösenord för att komma in till exjobbspresentationen, vänligen kontakta examinator för lösenord (skriv in personens namn i sökfältet uppe till höger och välj "Sök IDA-anställda" i menyn).
/
Due to current distance mode thesis presentations during spring of 2020 will take place online. See more information on the page for online presentations (also link in the menu). If password is required to access the online presentation, please contact the examiner (type in the examiner's name in the search bar in the top right, and choose "Sök IDA-anställda" in the menu).

WExUpp - kommande framläggningar Inga för tillfället

Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2020-06-11