Annette Gelotte
Annette Gelotte
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
annette.gelotte@liu.se
013-28 21 73
B 327:170 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/annno62
Medlem i:
Ekonomi och verksamhetsnära stöd (EVS)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster