Henrik Eriksson
Henrik Eriksson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
henrik.eriksson@liu.se
013-28 26 73
B 327:166 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~hener77/, liu.se/medarbetare/hener77
Medlem i:
Människocentrerade system (HCS)
Kunskapsmodellering och kognitiva system (KMACS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster