Henrik Eriksson
Henrik Eriksson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
henrik.eriksson@liu.se
013-28 26 73
E 328:158 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~hener77/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster