Ahmed Rezine
Ahmed Rezine
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
ahmed.rezine@liu.se
013-28 19 38
B 329:232 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~ahmre43/, liu.se/medarbetare/ahmre43
Medlem i:
Embedded Systems (ESLAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster